• Turnitin phiên bản mới dành cho mô hình lớp học hiện đại


    Tìm hiểu Thêm

  • Cách mạng hóa trải
    nghiệm viết bài và
    học tập

    Tìm hiểu thêm

Phần mềm Turnitin

Bạn chỉ cần đưa ra tất cả phản hồi ở một nơi

Kiểm tra Khả năng đạo văn

Sử dụng tính năng Kéo và Thả nhận xét

Để lại các nhận xét bằng giọng nói

Cho điểm theo Thang đánh giá

Dù bạn đang ở đâu

Thiết kế mang tính đáp ứng của Feedback Studio hoạt động trên mọi thiết bị - không cần tải xuống.

Feedback Studio Paper / 1:03 0 0:0

Hãy sử dụng Turnitin Feedback Studio ngay hôm nay!

Bắt đầu

Tận dụng Cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới 

Cơ sở dữ liệu của Turnitin

Do bạn đã ghé thăm trang này 0 giây trước:

Globe Icon

Các trang web được chỉ mục:

62 tỷ

 

0
Các trang mới được chỉ mục

Paper Stack Icon

Bài của học sinh:

734 triệu

 

0
Bài mới được nộp

Nghiên cứu và Bài viết tạp chí:

165 triệu

 

0
Các bài báo được thu thập

Vì sao lại lựa chọn Turnitin Feedback Studio?Hiểu rõ tài liệu gốc

Đưa ra các kết quả trùng khớp với nội dung trong bài viết của học sinh. Giúp học sinh làm chủ được bài viết và thực hành trích dẫn đúng cách.

Giúp học sinh lưu tâm đến phản hồi

Phản hồi chỉ có giá trị nếu học sinh của bạn chú ý tới nó. Đưa ra các nhận xét bằng giọng nói và phần viết trong một đoạn cụ thể hoặc cả bài tập.

Phản hồi nhanh

Tiết kiệm thời gian với tính năng kéo-và-thả nhận xét có thể tùy chỉnh hoặc định dạng trước. Chia sẻ thư viện nhận xét có thể tái sử dụng trong tổ chức giúp cho việc đánh giá được nhất quán hơn.

Tăng tốc độ đánh giá

Cho điểm khách quan và phù hợp với các tiêu chuẩn theo tiêu chí đánh giá (thang đánh giá) và chỉ rõ cho học sinh đoạn nào của bài tập tác động tới điểm số.

Bình duyệt đồng môn mà không có áp lực nào

Encourage discussion and reflection among students. Automatically distribute work and collect student feedback anonymously.

Chế độ xem học sinh

Học sinh trực tiếp xem kết quả trùng khớp với nguồn và phản hồi của người hướng dẫn trên bài làm, hoặc trong một báo cáo dễ sử dụng, có thể tải xuống.

Sự kiện

Bạn có thể gặp chúng tôi tại một trong những sự kiện nổi bật sau:

Sử dụng Turnitin, chúng tôi muốn nhấn mạnh tính giáo dục thông qua việc hướng dẫn sinh viên thế nào là đạo văn và làm thế nào để tránh đạo văn


Dr Loc Pham Quoc

Hoa Sen University, Vietnam
Dr Loc Pham Quoc