Doskonalenie jakości kształcenia.

Feedback na wyciągnięcie ręki

Sprawdzanie oryginalności

Dodawanie komentarzy metodą przeciągnij i upuść

Dodawanie komentarzy głosowych

Ocenianie przy użyciu rubryk

W każdym miejscu

Szybki interfejs usługi Feedback Studio działa na każdym urządzeniu, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Feedback Studio Paper / 1:03 0 0:0

Korzystanie z Turnitin Feedback Studio już dostępne

Wersja demo Uzyskanie dostępu

Dlaczego Turnitin Feedback Studio?Materiały źródłowe

Wykrywanie zbieżności w pracach studenta. Pomoc w nauce samodzielnego pisania i doskonaleniu umiejętności cytowania.

Komentarz przede wszystkim

Informacja zwrotna ma znaczenie tylko wtedy, gdy angażuje studentów. Komentarze głosowe i tekstowe dotyczące konkretnych zwrotów bądź całych zadań, pomogają wzbudzać ich zainteresowanie.

Łatwy komentarz zwrotny

Gotowe bądź spersonalizowane zestawy komantarzy, które dodaje się metodą przeciągnij i upuść, pozwalają zaoszczędzić czas. Aby zwiększyć spójność oceniania wewnątrz instytucji możliwe jest udostępnianie zestawów komentarzy do użytku innych wykładowców.

Szybsze i łatwiejsze ocenianie

Obiektywne i spójne ocenianie dzięki rubrykom dopasowanym do przyjętych kryteriów. Wskazywanie studentom jak poszczególne fragmenty ich prac wpływają na uzyskany stopień.

Koleżeńska recenzja

Zachęcanie studentów do dyskusji i dzielenia się swoimi uwagami. Automatyczne przesyłanie i odbieranie ich anonimowych opinii.

Konto studenta

Zarówno wykryte zbieżności jak i komentarze wykładowcy są widoczne dla studenta bezpośrednio w treści pracy bądź w formie przejrzystego raportu do pobrania.

Największa na świecie bazy danych 

Baza danych Turnitin

Od momentu wejścia na tę stronę 0 sekund temu:

Globe Icon

Zaindeksowane strony internetowe:

62 miliardów

 

0
Nowo zaindeksowanych stron internetowych

Paper Stack Icon

Prace studentów:

734 milionów

 

0
Nowo wprowadzonych prac

Czasopisma i artykuły naukowe:

165 milionów

 

0
Nowych czasopism i artykułów naukowych